بخش سونوگرافی مرکز درمان ناباروری رویان

خدمات تخصصی بخش:

تصویربرداری تشخیصی در ناباروری زنان:
 • بررسی ضایعات مادرزادی و اکتسابی رحم و تخمدان­ ها
 • بررسی خونرسانی تخمدان و آندومتر در موارد پاسخ ضعیف تخمدانی
 • اختلالات خونرسانی آندومتر و ساب آندومتر و ارتباط آن­ها با نتیجه IVF
 • سونوگرافی ترانس واژینال دوبعدی و چهاربعدی (۲D/4D ) جهت ارزیابی حفره رحمی و اختلالات مادرزادی رحم
 • بررسی ناهنجاری­ های جنینی قبل از تولد با استفاده از سونوگرافی۲D
 • هیستروسونوگرافی ۲D/4D برای بررسی ضایعات اکتسابی و ناهنجاری­ های مادرزادی رحم
انجام سونوگرافی های روتین اعم از :
 • رحم و تخمدان (ترانس ابدومینال – ترانس واژینال)
 • شکم و لگن
 • پستان (breast)
 • تیروئید
 • FNA تیروئید
 • کالر داپلر اندام های فوقانی تحتانی
 • کالرداپلر از هر عضو شکمی و یا ضایعه پاتولوژیک
 سونوگرافی پایش و غربالگری بارداری:

سونوگرافی روتین سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری، غربالگری سه ماهه اول و دوم، آنومالی اسکن سه ماهه سوم، بیوفیزیکال پروفایل، سونوگرافی کالر داپلر جفت و جنین، سونوگرافی سه بعدی بررسی آنومالی ها، بررسی روتین و عوارض بارداری های چندقلو

تصویربرداری تشخیصی در ناباروری مردان:
 • سونوگرافی تخصصی ترانس رکتال جهت بررسی پروستات، کیسه های منی و مجاری منی بر
 • سونوگرافی تخصصی ساده و کالر داپلر اسکروتوم و بیضه ها جهت بررسی واریکوسل و بیماری های بیضه ها و ضمائم
 • سونوگرافی تخصصی کلیه و مجاری ادراری و مثانه و پروستات
 • سونوگرافی نواحی اینگوئینال و نسج نرم جهت بررسی محل بیضه نزول نکرده و احتمال وجود فتق اینگوئینال
 انجام سونوگرافی های روتین (مردان)
 • سونوگرافی کالر داپلر اندام های فوقانی، تحتانی
 • سونوگرافی کالرداپلر از هر عضو شکمی و یا ضایعه پاتولوژیک
 • سونوگرافی تخصصی شکم و لگن