مراکز طرف قرداد

شرکت های بیمه ای

 • بیمه پارسیان
 • سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
 • دانا
 • سرمد
 • ما
 • بیمه شهر سالم
 • بیمه سلامت (مجلس شورای اسلامی)
 • موسسه تامین درمان بسیجیان

بانک ها

 • بانک تجارت
 • بانک ملت
 • بانک مسکن
 • بانک رفاه
 • بانک کشاورزی
 • بانک سپه
 • بانک مرکزی
 • بانک توسعه صادرات ایران