• دکتر سید جلیل حسینی (Dr.seyed jalil Hosseini)

  متخصص اورولوژی، استاد و عضو هیات علمی

 • دکتر فرید دادخواه (Dr.Farid Dadkhah)

  متخصص اورولوژی، استاد و عضو هیات علمی

 • دکترحسام الدین سجادی (Dr.Hesamoddin Sajadi’s)

  متخصص اورولوژی ، فلوشیپ اندرولوژی، استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان

 • دکتر محمد علی صدیقی گیلانی (Dr.Mohammad Ali Sadighi Gilani)

  متخصص اورولوژی، استاد و عضو هیات علمی، مدیرگروه ناباروری مردان

 • دکتر فرامرز فرهی (Dr.Faramarz Farahi)

  متخصص اورولوژی، فلوشیپ اندویورولوژی