• دکتر فیروزه احمدی (Dr. Firoozeh Ahmadi)

  متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان مدیر گروه تصویربرداری

 • دکتر آیه باقی زاده (Dr.Ayeh Baghizadeh)

  متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 • دکتر فرزانه جمشیدی­ها (Dr.Farzaneh Jamshidi)

  متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 • دکتر اعظم غیبی (Dr.Azam Gheibi)

  متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 • دکتر پروانه نادری شبستری (Dr.Parvaneh Naderi Shabestari)

  متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 • دکتر مریم نیک نژادی (Dr.Maryam Niknejadi)

  متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، مسئول فنی بخش رادیولوژی

 • دکتر احمد وثوق (Dr.Ahmad Vosough)

  متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، معاون درمان و خدمات تخصصی