• دکتر مهناز اشرفی (Dr.Mahnaz Ashrafi)

  متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص ناباروری، عضو هیئت علمی

 • دکتر مریم حافظی (Dr.Maryam Hafezi)

  متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، مسئول کارگروه سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOs)

 • دکتر انسیه شاهرخ تهرانی نژاد (Dr.Ensieh Shahrokh Tehraninejad)

  متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص ناباروری، عضو هیئت علمی

 • دکتر مرضیه شیوا (Dr.Marzieh Shiva)

  متخصص زنان و زایمان ، فلوشیپ ناباروری زنان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان

 • دکتر فیروزه غفاری (Dr.Firouzeh Ghaffari)

  متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، مسئول کارگروه حفظ باروری در بیماران سرطانی و مسئول فنی مرکز درمان ناباروری رویان

 • دکتر شیما محیطی (Dr.Shima Mohiti)

  متخصص زنان و زایمان ، فلوشیپ ناباروری زنان

 • دکتر مهری مشایخی (Dr.Mehri Mashayekhi)

  متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، مسئول آموزش فلوشیپ ناباروری

 • دکتر مریم مشفقی (Dr.Maryam Moshfeghi)

  متخصص زنان و زایمان ، فوق تخصص طب مادر و جنین و حاملگی های پرخطر (پره ناتولوژیست)، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان

 • دکتر پریسا مصطفایی (Dr.Parisa Mostafaei)

  متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان، مسئول کارگروه شکست مکرر لانه گزینی و سقط مکرر

 • دکتر طاهره معدنی (Dr.Tahereh Madani)

  متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص ناباروری، عضو هیئت علمی مدیر بخش درمان ناباروری رویان

 • دکتر اشرف معینی (Dr.Ashraf Moini)

  متخصص زنان و زایمان ، فوق تخصص ناباروری زنان، عضو هیئت علمی