• دکتر مهناز اشرفی (Dr. Mahnaz Ashrafi )
  متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص ناباروری، عضو هیئت علمی
 • دکتر مریم حافظی (Dr. Maryam Hafezi)
  متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، مسئول کارگروه سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOs)
 • دکتر انسیه شاهرخ تهرانی نژاد (Dr. Ensieh Shahrokh Tehraninejad)
  متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص ناباروری، عضو هیئت علمی
 • دکتر مرضیه شیوا (Dr. Marzieh Shiva )
  متخصص زنان و زایمان ، فلوشیپ ناباروری زنان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان
 • دکتر فیروزه غفاری (Dr. Firouzeh Ghaffari)
  متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، مسئول کارگروه حفظ باروری در بیماران سرطانی و مسئول فنی مرکز درمان ناباروری رویان
 • دکتر شیما محیطی (Dr. Shima Mohiti)
  متخصص زنان و زایمان ، فلوشیپ ناباروری زنان
 • دکتر مهری مشایخی (Dr. Mehri Mashayekhi)
  متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، مسئول آموزش فلوشیپ ناباروری
 • دکتر مریم مشفقی (Dr. Maryam Moshfeghi)
  متخصص زنان و زایمان ، فوق تخصص طب مادر و جنین و حاملگی های پرخطر (پره ناتولوژیست)، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان
 • دکتر پریسا مصطفایی (Dr. Parisa Mostafaei)
  متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان، مسئول کارگروه شکست مکرر لانه گزینی و سقط مکرر
 • دکتر طاهره معدنی (Dr. Tahereh Madani)
  متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص ناباروری، عضو هیئت علمی مدیر بخش درمان ناباروری رویان
 • دکتر اشرف معینی (Dr. Ashraf Moini)
  متخصص زنان و زایمان ، فوق تخصص ناباروری زنان، عضو هیئت علمی